Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Bozkovské jeskyně 19. září 2013

    Že již dlouho o nás nebylo nic slyšet? Vždyť také byly prázdniny, doba rodinných výletů a hlídání vnoučátek. Až 19. září členové STP ze Cvikova vyrazili na svůj první zájezd, který byl naplánován s docela bohatým programem.
    Nejprve jsme zamířili směrem na Semily do Bozkovských dolomitových jeskyní. Tyto jeskyně byly objeveny v roce 1947 a až od roku 1969 po nákladných úpravách zpřístupněny veřejnosti. Délka chodeb je asi 1 km a prohlídka trvá necelou hodinu. I když trasa není vůbec bezbariérová, naši členové to zvládli perfektně. Náš obdiv patřil hlavně paní Jarmile Novákové, která celou prohlídkovou trasu zvládla s chodítkem a s pomocí své dcery Daniely a pana Zahálky. Společnost v podzemí nám dělali dva netopýři, kteří radostně (nebo zmateně ?) poletovali nad našimi hlavami. V jeskyních je také největší podzemní jezero v Čechách, do kterého tradičně turisté házejí mince, takže na dně se časem leskne malý poklad, který se  jednou za rok po vypuštění jezera vytěží a získaný obnos se použije na provozní účely.
    Po „vyfárání“ na povrch jsme se vrátili do obce Bozkov, kde jsme si prohlédli poutní  kostel Navštívení Panny Marie, který je díky farnímu úřadu po rekonstrukci jak vnější fasády, tak hlavně interiéru (velká podoba s kostelem v Hejnicích, kde jsme také již kdysi byli). Z kostelní věže je skutečně úchvatný výhled do okolí.
    Po náročném dopoledni jsme doplnili svou energii v místní restauraci Dřevěnka, která je architekturou turnovského typu, ale hlavně má výbornou kuchyni
s podkrkonošskými specialitami.
    Odpočinuti a s novými silami jsme přejeli do obce Dolánky u Turnova, kde je národopisná expozice na Dlaskově statku. Tento objekt je ukázkou lidové architektury z konce 18. století. Původními majiteli byla rodina sedláků Dlasků až do poválečné doby. Pak se o hospodářství „staralo“ místní JZD a před úplnou devastací objekt v sedmdesátých letech převzalo Muzeum Českého ráje v Turnově, které začalo s rekonstrukcí do původního stavu. Statek je od roku 2010 národní kulturní památkou.
    Ještě před návratem domů jsme krátce spočinuli pohledem na nedaleké krásné vodní dílo na řece Jizeře a k tomu nám konečně svítilo sluníčko.
    Bylo to fajn a teď se těšíme na říjnový rekondiční pobyt v Lázních Kundraticích a v listopadu do libereckého divadla.
                                          Jiří Urban
Jeskyně a před jeskyněmi
P1090686.jpg P1090691.jpg P1090697.jpg P1090698.jpg P1090707.jpg
V kostele v Bozkově
P1090708.jpg P1090710.jpg P1090713.jpg
Po obědě před restaurací Dřevěnka a na Dlaskově statku
P1090714.jpg P1090719.jpg P1090721.jpg SDC12058.jpg