Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Členská schůze 15. března 2017 Spolku Klíč Cvikov

Ve středu 15. března se sešli členové spolku invalidů v hotelu Sever na své první akci v letošním roce. Členské schůze se zúčastnilo 77 z celkového počtu 111 členů. Program výroční schůze, kde byla přednesena informace o činnosti organizace v minulém roce, nastíněny akce pro rok 2017 a kde byla rovněž uvedena pokladní a revizní zpráva za uplynulý rok, byl zpestřen vystoupením dětí z mateřské školy Koníček ve Cvikově. Děti nám s velkou vervou předvedly jejich masopustní program, ve kterém kromě veselých písniček přednesly   pohádku O šípkové Růžence, kterou nám předvedly v hezkých kostýmech.

Hostem letošní členské schůze byla paní PharmDr. Jarmila Skopová, kterou jistě všichni známe z cvikovské lékárny. Připravila si pro nás povídání na téma „Aby léky pomáhaly…. aneb co je důležité vědět o lécích.“ Toto zaměření bylo velmi vhodné vzhledem k věkovému složení naší členské základny a problematice naší organizace. Srozumitelný a příjemný přednes paní Skopové nás zaujal a odnesli jsme si řadu různých opravdu důležitých poznatků, které můžeme uplatnit při našem každodenním „polykání léků“, kterých má většina z nás bohužel, nemálo ......

Po ukončení programu většina členů nespěchala domů, ale zůstala se svými známými u skleničky vínka a dobrého občerstvení a měli si jistě všichni co říct. Známe se totiž ze společných zájezdů a různých akcí, které jsou pro členy spolku pořádány. Někteří se těší třeba na dubnový výlet na Grabštejn nebo na květnový rekondiční pobyt v Janských Lázních a jiní zase rádi pojedou do Prahy, kde nám bude umožněn vstup na Pražský hrad do místností, které nejsou běžně přístupny veřejnosti.

Ke konci našeho setkání za mnou přišlo několik členů, kteří mě požádali, abych za celou organizaci poděkovala touto cestou naší předsedkyni paní Nadě Mrnkové.

Takže, Nadi, děkujeme Ti za Tvoji nesmírně obětavou a časově velmi náročnou práci, kterou vykonáváš při řízení naší činnosti a organizaci všech akcí bez jakéhokoliv finančního ohodnocení /což v současné době není vůbec obvyklé/.  Většina z nás je přesvědčena, že by se asi nenašel nikdo, kdo by Tě plnohodnotně zastoupil, a proto Ti přejeme hlavně zdraví a radost z toho, že jsou členové Spolku Klíč spokojeni a rádi se zúčastňují pořádaných akcí.

Mgr. Drahoňovská Miroslava
členka výboru Spolku Klíč  
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg