Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Členská schůze 22. března 2016

22. března 2016 odpoledne se konala v Multifunkčním centru Sever členská schůze organizace invalidů ve Cvikově.

    Na úvod vystoupily mažoretky z Dětského domova z Krompachu.
Předsedkyně, paní Naďa Mrnková, přečetla zprávu o činnosti organizace
a seznámila všechny přítomné se změnou názvu, kterou je naše organizace povinna udělat vzhledem k novému občanskému zákoníku. Vše bylo bez připomínek jednohlasně odsouhlaseno. Pokladník, pan Jiří Urban, přečetl pokladní zprávu za rok 2015 a předsedkyně revizní komise, paní Miroslava Drahoňovská, zprávu o kontrole účetnictví. Pan J.Urban ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce pokladníka a na jeho místo byla jednohlasně zvolena paní Margit Lupoměská.
    Bohužel bez jakékoli omluvy se nedostavila paní Mudr. Blažena Smělá, která nám měla říct informace týkající se cukrovky, která se velmi často vyskytuje ve vyšším věku.
001.jpg 002.jpg 005.jpg 006.jpg 007.jpg 008.jpg 009.jpg 010.jpg 011.jpg 012.jpg 013.jpg