Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Členská schůze 24.4.2008

Členská schůze Svazu tělesně postižených ve Cvikově.

24.4.2008 invalidi 055.jpg Ve čtvrtek 24.4.2008 v 15hodin byla zahájena členská schůze Svazu tělesně postižených v Kulturním domě ve Cvikově. Akce byla zahájena módní přehlídkou děvčat z bývalé Severky v našem městě. Dnes jsou učnicemi učiliště 28.října v České Lípě. Jejich modely byly rozděleny na vycházkové, společenské a večerní šaty.Pod vedením svých mistrových si dívky vyzkoušely práci modelek. Všem přítomným se nápadité výtvory líbily a odměňovali děvčata hojně potleskem. Po tomto kulturním vystoupení zahájila schůzi předsedkyně Naďa Mrnková. 24.4.2008 invalidi 059.jpg Zrekapitulovala činnost loňského roku a nastínila akce roku letošního. Poté vystoupil pan Petr Jílek a pan František Wurfel za revizní účetní komisi. Účetnictví bylo shledáno v nejlepším pořádku. Pak dostala slovo paní Marie Svobodová, pracovnice sociálního odboru z Městského úřadu ve Cvikově. J24.4.2008 invalidi 027.jpgednak všem přítomným připravila brožurky o dávkách a příspěvcích které se koho týkají a jednak o této problematice promluvila. Pár slov k invalidním občanům pronesla i vedoucí pečovatelského domu ve Cvikově paní Pavlína Cyrusová. Poslední, který pohovořil k davu přítomných invalidů, byl velitel  Městské policie pan Jaroslav Máslík. Upozorňoval na rozvíjející se kriminalitu vůči napadání starších a bezbranných občanů mládeží a různými kriminálními živly. Sdělil i důležitá telefonní čísla a poradil, jak se těmto případům snažit vyhnout. Závěrem předsedkyně paní Naďa Mrnková popřála všem členům hezký zbytek dne a kdo chtěl, mohl ještě posedět a družně poklábosit. Další akcí bude v květnu 14.5.2008 zájezd do Prahy.    
 
                                                                                                     Zdeněk Nigrin
 24.4.2008 invalidi 037.jpg 24.4.2008 invalidi 023.jpg