Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Členská schůze 25.4.2012

Členská schůze Svazu tělesně postižených ve Cvikově, již v multifunkčním centru Sever.

  003.jpg     Členská schůze, která se konala 25.dubna 2012, byla zahájena v 15 hodin vystoupením 19ti dětí z Dětského domova z Krompachu. Děti předvedly ve třech kategoriích hezké tanečky ve stylu mažoretek pod vedením paní Jaroslavy Pěničkové a Jany Davidové. 67 přítomných členů STP je odměnilo velkým potleskem a předsedkyně Naďa Mrnková sladkou pozorností.
006.jpg 018.jpg 027.jpg
      Poté dostaly slovo pracovnice z Informačního centra Nový Bor Veronika Rýdlová a Tereza Nosková. Informovaly o tzv. Opus kartách a Senior pasech, které jsou výhodné při cestování Libereckým krajem. Dalším zajímavým hostem byl velitel Městské policie ve Cvikově pan Jaroslav Máslík, který nám předvedl dobrou a zajímavou věcičku – osobní alarm Bodyguard. Opravdu stojí za zvážení si ho pořídit. Členka výboru paní Eva Tesárková přečetla zprávu o činnosti organizace, která k 25.4.2012 čítá 108 členů. Pokladník ing. Jiří Urban seznámil členy se stavem financí utracených i majících a jak si movitě do budoucna stojíme. Zápis revizní komise přečetla paní Alena Rubešová a hned na to proběhla volba nového předsedy revizní komise a stala se jím paní Mgr. Miroslava Drahoňovská. Předsedkyně STP paní Naďa Mrnková seznámila členy s chystanými rekondičními pobyty na letošní rok, pohovořila o problémech ve fungování okresní organizace a padla výtka, že není možné dále nemíti ve městě vývěsní skřínku, kterou členové rádi navštěvovali. Také poděkovala členům výboru za jejich obětavou práci a sponzorům – panu Josefovi Chlupovi Autodoprava Cvikov, panu Pavlovi Neckářovi Maso – uzeniny Cvikov a panu ing. Alexandrovi Milichovskému z Liberce za zpracování a vedení webových stránek a Městskému úřadu Cvikov za finanční podporu.
041.jpg 019.jpg 052.jpg
        Po skončení oficialit si stoupl za své nástroje dlouholetý hudebník pan Karel Reichelt a začala volná zábava. Milan Duna velmi neúnavně pingloval mezi stoly a zásoboval zúčastněné chlebíčky, věnečky, kafíčkem, vodou a vínečkem. V kuchyňce za barem baletily dámy J. Čmugrová, B. Svobodová, M. Botošová, O. Holubcová. Měly perfektní technické zázemí a nebylo na škodu se u nich chvílemi pozdržet. Dle hesla – všude dobře, v kuchyni nejlépe. Takže se dále tančilo, konzumovalo a vše mělo dobrý spád. Po 20 hodině, kdy již vína červeného notně ubylo a jídlo bylo snědeno beze zbytku, začali se členové rozcházet ke svým domovům.
029.jpg 002.jpg 043.jpg
     Celá akce proběhla k naprosté spokojenosti, jen někteří tancující byli zaskočeni velikostí prostoru v sále Sever – oproti MKK, kde se domácky a povinně na sebe mačkali, ale bohužel zase někdy kapacitně nevešli. Zkrátka změna je život a teď se můžeme těšit na další kulturní akce výborem STP připravené.

Zdenek Nigrin
013.jpg056.jpg