Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Členská schůze 28.dubna 2011

Členská schůze STP konaná v Městském kulturním domě ve Cvikově

     Ve čtvrtek 28. dubna se konala od 15 hodin v kulturním domě ve Cvikově členská schůze Svazu tělesně postižených ve Cvikově. Schůzi zahájily děti z mateřské školky v Jiráskově ulici, které nám přišly předvést tanečně sportovní kreace. Velice hezky secvičené vystoupení. Hned po nich paní Jiřina Havlíčková přečetla plán akcí minulého roku. Poté si vzala slovo předsedkyně paní Naďa Mrnková a seznámila nás s plánem akcí na letošní rok a s jejich přibližným průběhem. Na to navázal pokladník pan Jiří Urban a přečetl, jak si stojíme po stránce finanční. Po něm vystoupil pan František Würfel za revizní komisi, aby nám sdělil, že revizní komise neshledala ve vedení a účetnictví organizace žádných vad a chyb. Přítomný místostarosta pan JUDr. Jaroslav Švehla krátce pohovořil o dění ve městě Cvikově a zodpověděl pár dotazů a na podium klubu nastoupily pozvané rehabilitační sestry z Dětské léčebny ve Cvikově, paní Lenka Blažková a paní Monika Pandadisová. Velice odborně a  názorně nám předvedly, jak máme cvičit, které svaly protahovat, jaké pomůcky používat, aby naše těla zůstala ohebná a v rámci možností bez bolestí a problémů. Po nich mezi nás přijel z Mimoně pan Z. Šedina a hned spustil na harmoniku a klávesy písničky k tanci a poslechu. Plný sál členů STP se výborně bavil, občerstvení jako vždy velmi příkladné a kdo chtěl, mohl si i zatancovat, jedlo se, pilo se a dobrá vůle se měla. Jako vždy i tato členská schůze se vydařila.

                                                                                    Zdeněk Nigrin

28.4.11 schuze 002.jpg28.4.11 schuze 004.jpg28.4.11 schuze 009.jpg 28.4.11 schuze 006.jpg28.4.11 schuze 013.jpg28.4.11 schuze 014.jpg28.4.11 schuze 011.jpg28.4.11 schuze 021.jpg28.4.11 schuze 023.jpg28.4.11 schuze 035.jpg28.4.11 schuze 037.jpg