Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Členská schůze 7. března 2018

Ve středu 7. března 2018 se konala členská schůze spolku Klíč v hotelu Sever. Protože se akce konala v předvečer Mezinárodního dne žen, byly všechny ženy obdarovány kytičkou a gratulací. Samotnému jednání předcházelo vystoupení dětí z mateřské školy U koníčka. Přítomné členy děti potěšily hezkými písničkami
a básničkami. Krátké informace o dění ve Cvikově nám sdělili starosta města, pan Jaroslav Švehla, ředitelka DDM Cvikováčku, paní Šárka Matoušková a nová vedoucí info centra, paní Markéta Růžičková.
       Potom se ujala slova předsedkyně spolku paní Naďa Mrnková, která všechny přítomné seznámila s činností spolku v roce 2017. Členové navíc měli na svých stolech přehled o akcích od roku 2006 až do roku 2017, takže se mohli se všemi akcemi seznámit. Taktéž informovala členy o akcích, které se budou konat v roce 2018. V poslední části svého vystoupení vyzvala členy, aby na papíry na stolech napsali nové náměty na výlety či případné další akce. Paní předsedkyně také poděkovala všem sponzorům, hlavně Městskému úřadu ve Cvikově a Obecnímu úřadu ve Svoru, kteří finančně spolek dotují.
Po zprávě paní Mrnkové seznámila podrobně přítomné členy pokladní spolku, paní Gita Lupoměská, se stavem finanční hotovosti v pokladně a peněz v bance. Tyto skutečnosti potvrdila za revizní komisi i paní Růžena Nováková.
    Posledním bodem jednání byly doplňující volby do výboru a revizní komise.
Po zvolení volební komise došlo k samotné volbě nových členů výboru a revizní komise. Do výboru byla zvolena paní Eva Špaková z Kunratic. Předsedkyní revizní komise byla zvolena paní Růžena Nováková a jako členky byly zvoleny paní Jana Heřmánková ze Svoru a paní Naděžda Pandadisová.
    Po krátké přestávce nám pan Miloš Hošek promítl na velkém plátně několik videí a fotografií z akcí našeho spolku z minulých let. Bylo krásné si zavzpomínat. Hojná účast členů potvrdila zájem všech přítomných o dění ve Spolku invalidů Klíč.

                                                                    Dana Vondráčková, Svor

001.jpg
002.jpg 007.jpg 008.jpg 011.jpg 013.jpg 015.jpg 018.jpg 021.jpg 023.jpg 024.jpg