Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Členská schůze STP občanů 19.4.2007

PICT0002.jpg Čtvrtek 19.4.2007. Krátce po 15 hodině vystoupily pro členy svazu děti ze školky v Jiráskově ulici. Zazpívaly několik písniček z pohádek a několik lidovek. Jejich vystoupení bylo velmi hezkým a milým začátkem členské schůze.
     Poté předsedkyně, paní Naďa Mrnková, přivítala vš echny přítomné a z hostů paní Kořínkovou ze sociálního odboru úřadu Nový Bor a pana starostu města Cvikova Ivo Čeřovského. Pak přednesla výčet akcí, které svaz buď pořádal, nebo hodlá v budoucnu pořádat. Ať jde o výlety, rekondiční pobyty, sportovní akce. Dalším důležitým bodem bylo zvolení členů nového výboru a revizní komise. Hlasováním bylo vše stvrzeno ve prospěch zvolených.
     PICT0017.jpg Pan starosta Čeřovský přislíbil pomoc města organizaci a svou účast na některých akcích. Paní Kořínková hovořila věcně, jak mají členové svazu postupovat při žádání o podporu při svých hendikepech, ať jde o podporu na kompenzační pomůcky, nákup vozidla, finanční pomoci na provoz vozidla atd.
Dále připomněla některé body zákona na tyto podpory a nové dodatky.
     Dalším bodem schůze bylo přečtení finanční zprávy, kterou přednesl pan Břeněk Henke.
    PICT0009.jpg    Posledním bodem programu bylo vystoupení paní Malé z Poštovní spořitelny. Řeč se vedla o výhodách založení účtu pro zdravotně postižené občany.
     Každý účastník schůze dostal chlebíčky a kafíčko či čaj a mohl podiskutovat s ostatními členy. Již v květnu bude uskutečněn další výlet po krásách českolipského okresu. Snad tato schůze stmelila všechny členy a již tento zájezd bude stoprocentně naplněn. 
 
 PICT0005.jpg PICT0015.jpg