Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Druhá Olympiáda členů STP ve Cvikově

tentokráte v Základní škole Bohumila Hynka.

Původní termín 6. a 7. září v Heřmanicích narušila akce zaměstnance Crystalexu, v jejichž zařízení jsme měli Olympiádu absolvovat. Druhý termín ze strany sklo závodu zněl 13. a 14. září. Dobrá, berem, zněla odpověď našeho výboru. Ale jaké bylo zklamání, když se předsedkyně N.Mrnková pět dní před akcí dozvěděla, že Crystalex dal přednost opět zaměstnanci. Což si myslím, že je správné, že zaměstnavatel vychází vstříc svým zaměstnancům a poskytuje jim různé výhody, ale jestliže objekt pronajímají a pak neplní slovo, toť silná káva v jednání vůči lidem celkově. No, ale existují i lepší firmy, kde slovo plní.     13.9.2008 STP Olympiada 013.jpg A tak, když jsme požádali ředitele cvikovské školy, pana Petra Jonáše,
o poskytnutí azylu k našim hrám, vyšel nám vstříc a akce se odehrála v sobotu 13.9.2008 od 10 hodin na školním dvoře a ve cvičné kuchyni školy. Tímto panu řediteli moc děkujeme, že jsme mohli tuto sportovní akci, kde si lidé různého postižení mohou vyzkoušet několik dovednostních disciplín, uspořádat.  
Zúčastnilo se celkem 13.9.2008 STP Olympiada 030.jpg 29 členů, kteří nedali přednost výstavě květin v Náchodě, ale chtěli se sportovně vyžít. Nejvzdálenější účastníci byli Řípovi z Krompachu se synem Jardou, který dosahoval velmi skvělých výsledků ve všech disciplínách. Ty se skládaly z Hodu podkovou – aktérem této hry je pan Petr Jílek, Hod tenisákem do koše, Kuželky, Šipky, Kroket, Navíjení autíček. Měl být zařazen i prak, ale ten se z technických důvodů neuskutečnil. Každý se snažil, jak mu zdraví dovolovalo, a některé výsledky byly vskutku na úrovni.  Například paní Jarmila Nováková, která se normálně pohybuje o dvou francouzských 13.9.2008 STP Olympiada 032.jpg holích a tenisákem házela vsedě na židli, tuto soutěžní disciplínu vyhrála. Úsilí hodné olympionika.
Členové rozhodčích byli oděni do modrých triček se znakem města Cvikova a s nápisem STP Cvikov na zádech. Dar od neznámého sponzora. I tomu děkujeme. Po dopoledním úsilí byl podáván v kuchyni školy oběd, který byl dílem restaurace pana Vomáčky ze Svoru a pan šéf jej osobně dovezl. Vynikající „bramboračka“ a špíz s bramborem a zákuseček, bohatě naplnily naše hladové útroby a polahodily chuťovým pohárkům.  13.9.2008 STP Olympiada 043.jpg Pak kafíčko a hybaj zpět na závodiště. Každý si prošel všechny úkoly, vše bylo ofotografováno, nakamerováno, výsledky sečteny. A než se napsaly diplomy, podávaly se sladké řezy, které upekla paní Karbanová z Kunratic a paní Rubešová.
  13.9.2008 STP Olympiada 049.jpg Vyhlášení výsledků všichni sledovali s napětím a všichni, kteří se umístili, byli odměněni nejen cenami, ale i potleskem. Nejvíc medailí, tak jako vloni, vyhrál pan Václav Paluš, a velice úspěšný byl i pan Milan Duna. Ale ve skutečnosti zvítězili všichni zúčastnění, neboť někdy museli překonat sami sebe a člověk je sám sobě nejtěžším soupeřem. Ceny pro nejlepší byly vitamíny z lékárny od Zlatého hada, sponzorský dar paní Pharmdr. Jarmily Skopové a diplom a čokoládová medaile od předsedkyně svazu,  13.9.2008 STP Olympiada 088.jpg Nadi Mrnkové. Paní Skopové za vitamíny srdečně děkujeme, neboť v dnešním podzimním čase je to opravdu dobrá výhra.
  13.9.2008 STP Olympiada 055.jpg Nakonec všichni účastníci dostali kalendáře od Města Cvikova a informační brožurku. Též velký dík za dárky z města. Závěrem se dá říci jediné, že všechno špatné, je pro něco dobré. Bylo i zvažováno rozhodnutí všechno zrušit a nedělat nic, ale nakonec tato akce proběhla ve skvělé přátelské náladě a jak bylo ze všech lidiček cítit, opět byl podpořen duch kolektivu.

Zdeněk Nigrin