Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Frýdlant, Hejnice Libverda 21.5.2009

Zájezd členů Svazu tělesně postižených za památkami libereckého kraje

P4290026.jpg Ve čtvrtek 21. května se za meteorologické předpovědi tropického vedra konal zájezd do krásného místa našeho kraje, kde se nachází mnoho zajímavých historických památek.
P5210051.jpg V 8 hodin vyjížděl z cvikovského náměstí téměř plný autobus a cestou přes sídliště a Kunratice nastoupili ještě další účastníci zájezdu. Předsedkyně svazu Naďa Mrnková nás seznámila s celodenním programem, dále členům poskytla informace o akcích konaných STP a nechala „kolovat“ výsledky kurzu kreslení s využitím pravé mozkové hemisféry, kterého se s velkým úspěchem zúčastnili tři členové.
P5210046.jpg Sluníčko krásně svítilo, cesta rychle ubíhala a v dobré náladě jsme dorazili do Frýdlantu v Čechách. Zde se nachází jeden z nejvýznamnějších památkových celků. Jde o zajímavé spojení středověkého hradu z 13. století a renesančního zámku z přelomu 16. a 17. století. Již při koupi vstupenek jsme byli upozorněni, že dvouhodinová prohlídka je velmi náročná, jelikož v hradní části je třeba překonat mnoho schodů. Několik členů se tedy rozhodlo, že počkají na nádvoří a zúčastní se pouze prohlídky zámku. 21.5,09 invalidi Frydlant 031.jpg 21.5,09 invalidi Frydlant 012.jpg Slovní doprovod mladého průvodce – čerstvého maturanta, který nás provázel, byl poutavý, zajímavý a srozumitelný. Seznámil nás velmi podrobně s historií tohoto krásného místa.21.5.09 invalidi Frydlant 039.jpg Po prohlídce jsme odjeli do Lázní Libverda. Cestou jsme ještě na chvíli zastavili, abychom si prohlédli výletní restauraci Obří sud.


V lázních jsme se šli posilnit do restaurace U zeleného stromu. Po chutné krmi následovala za příjemného /ne tropického/ tepla prosluněná prohlídka kolonády a okolí. V parku byly rozkvetlé rododendrony mnoha barev, takže zejména pan Nigrin měl náplň na celou dobu. NP5210070.jpga svých fotografiích zachytil krásu květin s čmeláčky a muškami a také našel romantická zákoutí parku, kterých si možná  mnoho z nás ani nevšimlo. Někteří místo vycházky umocnili odpočinek v tomto krásném prostředí v lázeňské cukrárně u kafíčka, zmrzky a chutných oplatků. Několik členů vzpomínalo také na svoje zážitky a léčebné procedury, které jim byly poskytnuty před lety při jejich lázeňském pobytu.


21.5.09 invalidi Frydlant 106.jpg V 15 hodin jsme odjeli do Hejnic, kde jsme navštívili barokní baziliku Navštívení Panny Marie, která byla dokončena v roce 1729. Je to nejznámější poutní místo v Jizerských horách, kde se při bohoslužbách setkávají Češi s Poláky a Němci. Podrobný 21.5.09 invalidi Frydlant 076.jpg výklad paní průvodkyně nás rovněž velmi zaujal. Nejdříve nás provedla nádherným kostelem, kde jsme v úžasu stáli před hlavním oltářem, který na první pohled působí jako stavba, avšak jedná se o iluzorní fresku. Zde jsme také viděli nejcennější předmět, což je gotická plastika Černé Madony z lipového dřeva 21.5.09 invalidi Frydlant 079.jpg z osmdesátých let 14. století. Dostali jsme rovněž možnost nahlédnout do třídílné hrobky, kde jedna z krypt patří rodině Gallasů, druhá nástupcům Clam-Gallasů /zde jsou uloženy ostatky dědečka Karla Schwanzenberka/ a třetí františkánům. Toto místo samozřejmě zapůsobilo na všechny stísněným dojmem a mnozí z nás si možná uvědomili skutečnost, že „ to co jsme my, byli i oni a to, co jsou oni, budeme i my“. 21.5.09 invalidi Frydlant 097.jpg Ale takový je život. Součástí prohlídky byla i zajímavá křížová cesta.Tento svatostánek je skvostem mezi kostely. Oltáře, obrazy, sochy a duch svatého místa dýchne na každého již při vstupu…..

Při zpáteční cestě se nad Libercem stahovala přímo strašidelná mračna, kterým jsme však naštěstí ujeli a tak – sláva nazdar výletu, nezmokli jsme a v 17.30 jsme stanuli opět ve Cvikově na náměstí.Mgr. Drahoňovská Miroslava 

21.5.09 invalidi Frydlant 116.jpg