Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Kryštofovo údolí a Lázně Kundratice 16.9. 2010


Poslední letošní zájezd členů STP Cvikov do Kryštofova údolí a Lázní Kundratic.


003.jpg Ve čtvrtek 16. září v pravé poledne vyjelo 47 členů Svazu tělesně postižených ze Cvikova na letošní poslední zájezd do Kryštofova údolí a známých Lázní Kundratic. Modrý Neoplán z autobusové dopravy pana Josefa Chlupa s námi ujížděl prosluněnou krajinou směrem k Liberci. Počasí se vytáhlo a ukázalo přívětivější tvář než ve dnech minulých. Při průjezdu 004.jpg Kryštofovým údolím jsme viděli ještě místa poškozená nedávnými povodněmi. Zážitkem byl přejezd pontonového mostku a hned zlom do zatáčky. Trocha adrenalinu pro začátek.
Ve 13 hodin se nám předvedl místní orloj, chlouba pana Chaloupky, který je i majitel expozice betlémů. Rozděleni na dvě skupiny jsme shlédli betlémy a 006.jpg staré, historické hračky. Pan majitel nám podal obšírný výklad ke vzniku tohoto impozantního díla. Ve 14 hodin jsme stihli orloj znovu a odebrali jsme se do místního kostelíka, který je unikátem snad v celé Evropě. Pan Lada z blízké fary nás zasvětil do historie svatostánku, místního hřbitova i márnice. Opravdu se bylo na co koukat. Obrazy, sochy, kazatelna, svícny, vše v 016.jpg nádherném stavu. Pak nás pozval k sobě na faru, kde tvoří užitkovou keramiku. V 15 hodin odjezd do Lázní Kundratic, kam 1.listopadu pojedeme na rekondiční pobyt. Cestou nás doprovází dominanta libereckého kraje, Ještěd. Špička obklopená kupovitými mraky a jasná viditelnost dodávala tomuto pohledu na magičnosti.
099.jpg V lázních se nás ujala sama paní primářka a opět ve dvou skupinách nás provedla technicky činnými prostory objektu. Shlédli jsme místa, kde se aplikuje bahno, provádějí masáže, vodoléčba,  elektroléčba, odpočívárny, tělocvičnu. Nejvíc nás zaujal 102.jpg bazén s teplou vodou. V těchto lázních se léčí pohybové ústrojí, klouby, páteř, bolesti svalů atd. Všem se nám zde bude určitě líbit. Poté nás hlad zavedl do místní restaurace, kde jsme v poměrně příjemném prostředí chutně pojedli a trochu se zklidnili po době, kdy jsme čerpali všeliké informace.
No a v 18 hodin, úplně přesně, pan řidič nastartoval bus a jeli jsme vstříc svým domovům. Krásný výlet na závěr letošní sezony léta páně 2010. Jak nám bylo naznačeno, již se chystá plán akcí na rok příští. Nezbývá, než se jen těšit.

Zdeněk Nigrin

037.jpg 052.jpg 057.jpg 084.jpg 089.jpg 104.jpg P9160005.jpg P9160019.jpg P9160038.jpg