Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Lány 28. června 2018

Členové Spolku invalidů Klíč se vydali 28. června na výlet do Lán. Bylo to jakési volné pokračování našeho loňského výletu na Pražský hrad. Atmosféra, kterou jsme prožívali v kanceláři našeho prvního prezidenta nás obklopila i v Lánech.
    První zastávkou byl lánský hřbitov, kde je náš první prezident pochován společně se svou manželkou Charlottou, synem Janem a dcerou Alicí. Očekávala jsem honosnou hrobku, avšak jaké bylo moje překvapení – skromné náhrobky se nacházejí na travnatém paloučku, na který naši členové položili kytici a tím uctili jejich památku.
    Potom jsme navštívili Muzeum T.G.M., které se nachází nedaleko lánského zámku ve zrekonstruovaném tereziánském špýcharu z poloviny 18. století. V 1. patře muzea jsme se mohli seznámit s nejdůležitějšími okamžiky a událostmi v životě
T.G. Masaryka. Ve 2. patře jsme mohli nahlédnout prostřednictvím fotografií
a různých předmětů do života tehdejší společnosti.
    Po dobrém obědě, zpestřeném zajímavým výkladem majitele restaurace o její historii i současnosti, jsme se vydali do zámeckého parku. Zde byla zajímavostí návštěva zámeckého skleníku. Vzrostlé stromy v parku, keře a jiné rostliny, včetně travnatého porostu,přímo lákaly k procházce. Škoda jen, že kromě parku se nesmí nikam chodit. Zajímal by mě například zámek nebo další věci, týkající se pobytu pana prezidenta Masaryka v Lánech. Na začátku mého vyprávění jsem se zmínila
o jakémsi volném pokračování našeho loňského výletu do Prahy. Bohužel, shodné bylo i počasí, které nás po oba výlety doprovázelo – nevlídno a déšť. Ale i tak mohu za všechny účastníky výletu napsat, že jsme společně poznali další kus naší  „nedávné“ historie.

                                                                                     Dana Vondráčková, Svor
001.jpg
002.jpg
004.jpg 005.jpg 007.jpg 033.jpg 034.jpg 035.jpg 037.jpg 038.jpg 039.jpg 042.jpg 043.jpg 091.jpg 092.jpg 093.jpg 096.jpg 094.jpg 120.jpg 132.jpg 152.jpg