Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Náš počítačový kurz ve Cvikováčku

Klíč – spolek invalidů ve Cvikově nám zajistil počítačový kurz – základy práce na počítači v Domě dětí a mládeže Cvikováček. Kurz probíhal 1x týdně po dvou vyučovacích hodinách v deseti lekcích pod vedením pana ing. Josefa Tahala z Nového Boru, který se nám trpělivě věnoval a každému z nás vštípil základy počítačové techniky.
Také musíme poděkovat paní Mrnkové, která za námi chodila  a sledovala naše výsledky. Paní ředitelka Šárka Matoušková nás navštěvovala a povzbuzovala taky a na konci kurzu nám každému předala diplom a malou pozornost. Děkujeme, že jsme se mohli jako senioři vzdělávat. Rádi bychom na podzim pokračovali v kurzu dále.

                                                                                    Jaroslava Šlehoferová
01.jpg 03.jpg 02.jpg 21.jpg 04.jpg 24.jpg 25.jpg 27.jpg 26.jpg 28.jpg 30.jpg 32.jpg