Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Olympiáda ve Cvikováčku 30.srpna 2016

Každoročně pořádá výbor svazu-sdružení-organizace, v současné době Zapsaného spolku invalidů Klíč /či jak název naše nejvyšší nadřízené orgány v tom kterém období pozmění, aby přidělaly práci a neskutečné papírování, kdy si „hrajeme se slovíčky“ a neustále dokola doplňujeme nesmyslné formuláře, ověřujeme podpisy podle dalších a dalších připomínek soudů na různé úrovni těm, kteří tuto činnost dělají zcela dobrovolně ve svém volném čase a na rozdíl od výše uvedených bez finančního ohodnocení!!!!! Autorka se omlouvá čtenářům, že jedním dechem, přímo v tasemnicovém souvětí , vychrlila nejen svoji nespokojenost. Již téměř rok se opravdu na výborových schůzích řeší slovíčkaření nad různými lejstry  –  kdo to nezažil, neuvěří.... :(((((
     Tak tedy znovu a navazuji na počátek první věty: Každoročně pořádá spolek Klíč „pomyslné“ loučení s létem pro svoje členy a tak tomu bylo i v úterý 30. srpna. Původní úvahy o tom, ve které „osvěžovně“ strávíme odpoledne, se změnily v nápad, abychom se tentokrát sešli ve Cvikováčku. V uplynulém roce se totiž rozvinula velmi dobrá spolupráce mezi naší organizací a DDM. Po dohodě s vedením  Domu dětí a mládeže Cvikováčku se akce uskutečnila.
     Za velmi teplého počasí, kdy se léto opět zprudka vrátilo, se sešlo přes padesát členů spolku a bylo asi zpočátku zaskočeno úpravou prostranství, kde byly umístěny různé předměty, které se tak trochu vymykají možnostem a schopnostem některých z nás. Prostě jsme dorazili na sportoviště označené olympijskými kruhy ....  Po zahájení jsme shlédli velmi pěkné vystoupení děvčat z kroužku Aerobik - Zumba pod vedením Andrei Formánkové .
     Pracovníci DDM připravili pro sportovní klání stanoviště s různými disciplínami – střelba lukem a ze vzduchovky, házení kroužků na cíl, šipek do terče a hod do dálky byl „něčím“, co připomínalo velký granát a co hvízdalo při letu. Byl připraven prostor pro petanque. Po počátečních rozpacích a nejistotě se však většina členů aktivně zapojila a sportovní nadšení bylo veliké. A umístění vítězů na 1. až 3. místě?
Petanque:             M.Lamatová,  J.Drahoňovský, E.Barešová (foto č.2)
Pětiboj ženy:       A.Marciníková, M.Svobodová, M.Jahvodková (foto č. 3)
Pětiboj muži:      M.Duna, J.Drahoňovský, V.Vondráček (foto č.4)
     Odpoledne bylo pohodové, dalo by se říci, že se jednalo o přátelské „sousedské“ setkání u lahodných nápojů a domácích dobrot, které upekla řada našich členek. Večer jsme zakončili opékáním buřtů u táboráku. Myslím si, že mohu napsat za všechny zúčastněné, že akce byla velice zdařilá a poděkovat jak pracovníkům DDM Cvikováček za skvělou přípravu, tak i všem členům za pomoc při organizaci akce spolku – zajištění a dovoz dříví, nákupy občerstvení, upečení výborných „mňamek“ a za náročnou práci v kuchyni a při obsluze zúčastněných.
                                                           Miroslava  Drahoňovská
                                                           Šárka Matoušková, foto
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 14.jpg 16.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg