Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Po stopách svaté Zdislavy 26. dubna 2018

Ve čtvrtek 26. dubna se vydali členové Spolku invalidů Klíč na zájezd
„Po stopách svaté Zdislavy“ do Jablonného v Podještědí.  Výlet byl rozdělen na dvě části. Tou první byla prohlídka kláštera v Jablonném v Podještědí a následně baziliky
sv. Zdislavy a sv. Vavřince. Průvodkyní nám byla sestra Magdaléna, která poutavým způsobem vyprávěla o historii kláštera, který byl založen ve 13.století Havlem Markvarticem – pánem  na Lemberku. Jako zajímavost nám také uvedla, že v současnosti žijí v klášteře 4 dominikáni, kteří jsou zde od roku 1969, i když až do roku 1989 nemohli dělat duchovenskou činnost. Klášter je spojen s bazilikou
sv. Zdislavy a sv. Vavřince. Tento barokní kostel byl vystavěn v 18.století, na počest
sv. Zdislavy, která je zde pochována. Na místě původně gotického kostela, byl
postaven barokní, jehož prvním investorem byl František Berka z Dubé, který byl obdivovatelem sv. Zdislavy. V roce 1996 povýšil papež Jan Pavel II. kostel na baziliku minor. Sestra Magdaléna nám podrobně přiblížila historii baziliky a sestoupili jsme
i do podzemí k rakvi s ostatky svaté Zdislavy.
Druhou částí výletu byl zámek Lemberk. Předchůdcem zámku byl středověký hrad, který založil podobně jako baziliku Havel z Markvartic v polovině 13.století. Manželkou Havla byla Zdislava z Křižanova, která byla v roce 1995 svatořečena  
papežem Janem Pavlem II. Nejstarší částí je hlavní věž. Hrad byl několikrát přestavován, často měnil majitele. Jedním z majitelů hradu byl i Albrecht z Valdštejna. Posledními majiteli zámku byli Clam - Gallasové. V roce 1971 byl
zámek uzavřen pro jeho celkové poničení a byl otevřen znovu pro veřejnost v roce 1992. Po prohlídce zámku jsme se okolo Bredovského zámečku, který sloužil pro potěšení panstva, vydali lipovou alejí ke Zdislavině studánce, ve které je podle pověsti blahodárná voda, kterou léčila svatá Zdislava nemocné.
Všichni účastníci byli spokojeni, počasí nám přálo a hlavně jsme zjistili, že nemusíme za kulturními památkami jezdit daleko – vždyť je máme doslova za humny.


                                                   Dana Vondráčková, Svor
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 12.jpg 
14.jpg 17.jpg 21.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 33.jpg 34.jpg 38.jpg 41.jpg 43.jpg 46.jpg 51.jpg 52.jpg 55.jpg 56.jpg 58.jpg