Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Počítačový kurz březen - květen 2018

Počítačový kurz pro seniory
    
    Počítačový kurz pořádaný spolkem invalidů Klíč v prostorách počítačové učebny v DDM Cvikováček pod vedením pana ing. Josefa Tahala se líbil všem. Těšili jsme se na každou hodinu. Byli jsme rozděleni do dvou skupin. V naší skupině pro pokročilé nás bylo sedm. Každý měl jiné přání, co se naučit. Panu ing. Tahalovi se podařilo všechny naše požadavky postupně projít a tak jsme se naučili víc, než jsme očekávali.
    Poslední vyučovací hodina končila posezením u kávy a předáním diplomů, které pro nás vyrobili ve Cvikováčku a také malých dárků od spolku invalidů. Bylo to moc hezké, a proto poděkování patří všem, kdo se na našem počítačovém kurzu podíleli.

                                                                                              Renate Zadražilová
01.jpg 02.jpg 04.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 15.jpg 18.jpg 21.jpg 23.jpg