Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Poznávací zájezd po krásách Českolipska 17.5.2007

Poznávací zájezd po krásách Českolipska
– Sklárna Ajeto, Modlivý důl, Lesní divadlo Sloup -
pořádaný Svazem tělesně postižených občanů Cvikov
     A je to tady. 17. května 2007 v 13,45 přijíždí na cvikovské náměstí autobus pana Chlupa, řízený samotným majitelem a třiatřicet účastníků zájezdu z STPO Cvikov se vydává poznávat krásy svého okolí.
     První zastávka je ve sklárně Ajeto Lindava. Jeden z majitelů, pan Novotný se nás ujímá a podává vysvětlení o pracovní náplni sklárny, o zakázkách a úspěších. Dalším majitelem je známý dizajnér pan Bořek Šípek, leč ten nebyl přítomen. Poté nás vpustili na ochoz kolem pecí, kde jsme viděli činnost sklářských umělců přímo v akci. Ale bylo tam teplíčko.
     Nadšeni a notně zpoceni jsme přejeli do Svojkova, odkud jsme se vydali na necelý kilometr dlouhý pochod do přírodní památky Modlivý důl. I když několik lidiček ke svému pohybu používá francouzské hole, vyšlapali před kapli Panny Marie všichni. Někdo rychleji, někdo pomaleji, ale vítězství bylo na naší straně. Posadili jsme se proti kapli a vedoucí zájezdu a předsedkyně svazu v jedné osobě, paní Naďa Mrnková nás seznámila s historií tohoto úžasného místa. Po jejím přednesu byl před svatostánek umístěn magneťák a měli jsme vyslechnout několik krásných melodií k navození atmosféry poutního místa. Zkraje přístroj vzdoroval a zacuchal pásku, ale šikovné české ručičky si poradí se vším a pak už nic nebránilo kvalitnímu poslechu arií z opery Nabuco nebo Ave Maria.
     Sejít dolu k Zámecké restauraci už nebyl problém. Pak jsme přejeli k Lesnímu divadlu na kraj obce Sloup. Má trochu poničenou pískovcovou fazónu, ale do léta bude opět fit a jistojistě se zde odehraje spousta zajímavých kusů. Seběhnout z kopečka a stáli jsme před restauračním zařízením „ U Studničků“. Hodinka na posezení, dobré jídlo a pití bylo příjemnou tečkou za krásným, od oběda slunečným dnem. Jen vedoucí zájezdu byla lehce unavena organizační činností a v restaurační klubovce zaujala téměř horizontální polohu. U ostatních účastníků vládla maximální pohoda a spokojenost.
     Opět se potvrdilo, že postižení občané umějí prožít krásné chvíle ať už na zájezdu, nebo při posezení a jsou naplněni pozitivní energií při každé své činnosti.  
 
 
                                                                                             Zdeněk Nigrin