Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Praha, Kancelář prezidenta republiky 29. června 2017

Výlet do Prahy na Hrad
    
    29.červen - pošmourný – pro většinu lidí  obyčejný pracovní den. Pro členy spolku invalidů - Klíč (jejímiž členy jsou i občané Svoru) byl tento den zvláštní až svým způsobem tajemný. Vydali jsme se totiž na Pražský hrad - do prostor Kanceláře prezidenta republiky. Nemusím proto zdůrazňovat,že všichni jeli na výlet s trochou zvědavosti a svátečním pocitem.
    Praha nás přivítala velmi nevlídným počasím, které bohužel vydrželo celý den - doslova lilo jako z konve. Po provedení bezpečnostní prohlídky nás přivítal průvodce, který nás provedl  jednotlivými prostorami a zajímavým způsobem nás seznámil s historií. Velice zajímavá byla prohlídka pracovny T.G.Masaryka. Nedávno byla zrekonstruována do původní podoby a vše působilo tak, jako kdyby na chvíli svou kancelář náš první  prezident opustil. I ostatní prostory na nás dýchly historií, ale i současností.  Z důvodu nepříznivého počasí jsme neviděli slavnostní výměnu stráží. I když neustával déšť, přeci jsme si prohlédli i ostatní památky v areálu Hradu - Zlatou uličku,Valdštejnský palác,Chrám svatého Víta a Jižní zahrady s výhledem na hlavní město Prahu.
    Na závěr bych chtěla - a se mnou určitě i všichni zúčastnění - velice poděkovat za perfektní organizaci (uspořádat takovýto výlet nebyla snadná záležitost) p.Mrnkové.
                            
                             Dana Vondráčková, Svor
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg