Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Předvánoční setkání 1.prosince 2011

15.jpg16.jpg 19.jpg20.jpg 22.jpg31.jpg
Prosincové akce Svazu tělesně postižených ve Cvikově
........ byly dvě a obě velmi zdařilé. Zmíním se tedy o první.......
1.prosince se konalo v kulturním domě /bohužel ještě ve starém/ předvánoční setkání členů STP. Jako každý rok, tak i letos, předvedly svůj talent děti z cvikovské umělecké školy, které svým vystoupením vykouzlily vánoční atmosféru. Zazpívaly, zahrály a na závěr si s nimi všichni přítomní společně se starostkou paní Mgr. Jakobi a místostarostou JuDr. Švehlou zazpívali vánoční koledy. Zastupitelé Městského úřadu přišli pozdravit přítomné členy STP. Práci výboru Svazu hodnotili velmi kladně, dokonce jako nejaktivnější organizaci ve Cvikově, co se týká pořádaných akcí pro členskou základnu. Jejich poděkování patřilo celému výboru, zejména však jeho předsedkyni paní Nadi Mrnkové.
Po kulturním vystoupení dětí následovala kultura pro téměř šedesát dospěláků. Jedlo se, pilo, zpívalo a tančilo za hudebního doprovodu skvělého muzikanta. Pan Bříško, kterého již všichni znali z předchozích akcí, dokáže se svou zpěvačkou, paní Stromkovou, vytvořit báječnou atmosféru. Zahraje vše, co si přítomní přejí – prostě umí pobavit mladé i staré. Je nutno hodnotit i to, že si při jeho hudební produkci můžete u stolu povídat a nemusíte se překřikovat nebo čekat na přestávku, abyste se mohli bavit. Tato skutečnost je v současné době téměř na všech zábavách nutná, protože při nadměrné hlučnosti kapely není možná konverzace hostů. V průběhu svého vystoupení pobavil pan Bříško přítomné loterií, kdy 15 členů vyhrálo opravdu „hodnotné“ ceny, které byly předávány s velkou nadsázkou a vtipem. Prostě...... bylo to prima a někteří členové se bavili od odpoledne až do pozdních večerních hodin a myslím si, že se všichni těší na další akci výboru Svazu tělesně postižených, která se bude již určitě konat v novém hotelu Sever.

Mgr. Drahoňovská Miroslava
Vánoční setkání členů STP v Městském klubu kultury.

Ve čtvrtek 1. prosince došlo v 15 hodin k Vánočnímu setkání členů STP v MKK Cvikov. Hned v úvodu vystoupili žáci Základní umělecké školy Cvikov se svými ukázkami hry na klavír, flétny a zpěv. Moderovala je ředitelka paní Olga Svatošová. Na úplný závěr jejich vystoupení jsme si všichni zazpívali - Vánoce, Vánoce přicházejí. Poté vystoupila jako host starostka města Cvikova paní Mgr. Šárka Jakobi a krátce zhodnotila náhled na činnost STP a popřála všem členům hezké Vánoce a Nový rok. S podobnými přáními se připojil místostarosta pan JUDr. Jaroslav Švehla. Kulturní vystoupení měl pod palcem hudební bavič pan Josef Bříško a zpěvačka paní Věra Stromková. Velmi neúnavně hráli a zpívali písničky všech možných žánrů k tanci i poslechu. Čehož bylo náležitě využito a tancovalo se o sto šest. Některé členky napekly cukroví a různé jiné pochutiny, k tomu chlebíčky a kafíčko a vínečko a velmi srdečná atmosféra a vánoční setkání nemělo chybu. Neslo se v duchu pohody a radosti, že se lidé sešli, popovídali si a opět utužili dobré vztahy. Rok 2011 byl velmi dobrý, co bylo v plánu organizace, beze zbytku bylo splněno. Teď už jen musíme doufat, že rok 2012 bude stejně dobrý, ne-li lepší.

Zdeněk Nigrin
042.jpg42.jpg43.jpg44.jpg49.jpg53.jpg54.jpg57.jpg  48.jpg