Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Promítací akce členů Svazu tělesně postižených ve Cvikově 15.11.2008

Tak jako loňského roku se v sobotu 15.11.08 uskutečnila 15.11.08 Promitani STP 001.jpg promítací akce z celoroční činnosti STP ve Cvikově. Tradičně nám byla poskytnuta ke shlédnutí filmečků hudebna a cvičná kuchyně k občerstvení v Základní škole Bohumila Hynka ve Cvikově a tímto děkujeme panu řediteli školy Petru Jonášovi a jeho zástupci Miroslavu Novotnému, že nám tyto akce ve škole umožňují. Filmy a fotografie jsou průřezem celého roku, tedy mimo Vánoční setkání, které nás teprve čeká. O nafocení a nakamerování a následné zpracování dílek se zasloužili paní Naďa Mrnková, pan Miloš Hošek, pan Zdeněk Nigrin a paní Jarka Siňorová. Jinak celou akci včetně občerstvení zastřešoval výbor STP. Že 15.11.08 Promitani STP 004.jpg se v roce 2008 událo poměrně dost výjezdních i místních akcí, svědčí délka promítací doby, která trvala bezmála dvě a půl hodiny. Vše začalo v 15 hodin a členů, kteří shlédli produkci, bylo 24. Atmosféra v duchu přátelském a nálada se stoupající úrovní. Opět se potvrdilo, že taková setkání mají smysl a můžeme se těšit na prosincové Vánoční a zdárně uzavřít rok 2008.
 Zdeněk Nigrin
15.11.08 Promitani STP 006.jpg 15.11.08 Promitani STP 007.jpg 15.11.08 Promitani STP 008.jpg