Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Promítací akce v hudebně základní školy 10.11.2007

     V sobotu 10.11.2007 proběhlo v 15 hodin v hudebně Základní a Mateřské školy Bohumila Hynka ve Cvikově promítání fotografií a video filmu z letošních akcí Svazu tělesně postižených občanů ve Cvikově. Na začátek byly puštěny makro fotografie brouků, motýlů a květin, abychom si připomněli letní dny, když již tak krásně sněží. Pak předsedkyně svazu, paní Naďa Mrnková seznámila zúčastněné, kteří se sešli v počtu 26 členů, s programem odpoledne. Následovalo promítnutí fotografií ze sedmi zatím uskutečněných akcí. Poté byla zařazena krátká desetiminutová přestávka a na plátně se rozběhl videofilm ze sportovního odpoledne 1.9.2007 na Cvikováčku.
     Účastníci promítání kvitovali foto i video potleskem a bylo jim nabídnuto, že CD s fotografiemi ze všech akcí včetně Vánočního posezení v Klubu kultury by se zájemcům prodávalo za 50 Kč a DVD s videofilmem za 70 Kč. Zájemci se mohou domluvit každé pondělí na středisku s paní Naďou Mrnkovou.  
    Po ukončení se všichni odebrali o patro výše, do školní kuchyně, kde bylo pro každého připraveno občerstvení - kafíčko, bábovka, sušenky a na stálé zdraví něco vínečka. Setkání opět proběhlo v přátelském duchu, podebatilo se a dobrá atmosféra vedla k dalšímu stmelování kolektivu.
 
 
 
 
                                                                                            Zdeněk Nigrin