Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Setkání členů STP v době adventu 2013

0001.jpg 11.12.13 – tak přesně na toto datum bylo naplánováno letošní vánoční posezení pro členy Svazu tělesně postižených ve Cvikově.
    Téměř 70 přítomných členů hned v úvodu pozdravila a popřála jim do nového roku 2014 vše nejlepší paní starostka Mgr. Šárka Jakobi. Potom se ujal slova pan místostarosta Judr. Jaroslav Švehla, který seznámil členy se změnami v organizaci, které ji čekají od příštího roku. Přítomnými členy byla odsouhlasena změna sídla organizace a také změna názvu. Nyní se budeme jmenovat „Klíč – sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov“.
    Zpestřením programu bylo vystoupení dětí z tanečního kroužku při DDM Cvikováček. To už ale byl za klávesami připraven pan Václav Měkota ze Sosnové a sálem zazněly tóny známých písniček. V podvečerních hodinách nás ale čekalo ještě jedno vystoupení, kdy jsme mohli obdivovat ladnost, krásu a um břišních tanečnic skupiny Fairoze z České Lípy. Bylo to velmi hezké zpestření večera. Myslíme, že všem se naše letošní, již poslední, setkání líbilo.
    A tak nezbývá než poděkovat našim sponzorům – Městskému úřadu Cvikov, panu J. Chlupovi a panu P. Neckářovi. A také všem aktivním členům, kteří se podíleli nejen na přípravě vánočního setkání, ale pomáhali i s organizováním akcí a výletů po celý letošní rok.
    A co si přát do nového roku 2014? No, abychom se zase všichni ve zdraví sešli.

    Členové STP ze Svoru
0008.jpg 1703.jpg 1715.jpg 1732.jpg 1735.jpg 1737.jpg 1738.jpg 1739.jpg 1740.jpg 1741.jpg 1742.jpg 1743.jpg 1746.jpg 1754.jpg 1755.jpg 1759.jpg 1779.jpg 9916.jpg 9919.jpg 9920.jpg 9921.jpg 9922.jpg 9925.jpg 9926.jpg 9927.jpg 9935.jpg