Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Sklárna Ajeto Lindava 27. června 2013

Dostali jsme jedinečnou příležitost, jak se seznámit se sklářským řemeslem a  možnost sledovat sklářské mistry přímo při práci.
Byl to nevšední zážitek - proměna žhavé hmoty v křehké klenoty.
419.jpg458.jpg 459.jpg 339.jpg 344.jpg 345.jpg 348.jpg 349.jpg 350.jpg
Po prohlídce sklárny nás čekalo občerstvení v originální sklářské krčmě, která je vybavena malou sklářskou píckou, takže jsme pány skláře měli přímo na dosah ruky. Pan Měkota svým hudebním doprovodem jen podtrhnul příjemnou atmosféru celého odpoledne.
360.jpg 364.jpg 434.jpg
352.jpg 359.jpg 440.jpg 371.jpg 420.jpg 421.jpg 365.jpg 366.jpg 367.jpg