Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Vánoční setkání 9. 12. 2010

Vánoční posezení členů STP Cvikov v místním klubu kultury.


Dne 9. prosince proběhlo v sále cvikovského MKK vánoční posezení členů Svazu tělesně postižených ve Cvikově. Pobavit se přišlo cca 67 členů.
Krátce po 15. hodině zahájila paní Naďa Mrnková program, jehož prvním bodem bylo vystoupení dětí z mateřské školky Sídliště ( či U Koníčka). Pod vedením paní ředitelky Kateřiny Fialové děti zazpívaly a na jednoduché nástroje zahrály několik vánočních koled.
002.jpg 007.jpg
Poté přišla mezi nás starostka města, paní Šárka Jakobi a místostarosta, pan Jaroslav Švehla, aby nám řekli několik milých předvánočních slov.
012.jpg 014.jpg
Předsedkyně našeho svazu nás seznámila s informacemi týkající se naší organizace. Slavnostní úvod jsme ukončili společným novoročním přípitkem.
To již ale byla na pódiu připravena hudební dvojice Milan a Adéla a spustili svou produkci k poslechu i tanci. Což se záhy začalo provozovat, někdo tančil, někdo konzumoval jak vínečko, tak výborné cukroví, které napekly některé členky.
022.jpg 031.jpg
V 17,30 začal další bod programu, kterým byl břišní tanec v podání paní Evy Tesárkové a paní Heleny Brychové. Nejprve tancovala každá zvlášť  a po převlečení kostýmů předvedly společné orientální kreace. Bylo to velmi hezké zpestření již večera.
049.jpg 053.jpg 061.jpg 039.jpg
Jídla a pití bylo dostatek a dobrá vůle se bavit také nechyběla. Velký dík patří sponzorům, paní Evě Švehlové a panu Pavlovi Neckářovi, kteří vypomohli s pohoštěním a již zmíněným dámám z řad členů, které napekly cukroví a pomohly připravit a nazdobit stoly.
070.jpg
Vánoční posezení se jako každá akce roku 2010 povedlo úplně na výbornou, i když se při letním posezení Cvikovem valila povodňová voda a teď venku zuřila sněhová vánice. Ale nic nemohlo zastínit nádhernou pohodu, kterou si určitě přeneseme i do roku 2011.

Hodně zdraví a štěstí a spokojenosti v novém roce všem členům STP přeje Zdeněk Nigrin.