Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Výlet členů STP Cvikov na zámek Ploskovice a do Litoměřic 20.5.2010

Ve čtvrtek 20. května 2010 v 8.40 hodin odjelo 39 členů STP Cvikov na výlet do zámku Ploskovice a do historického města Litoměřice autobusem od pana Josefa Chlupa. Počasí bylo vskutku výletní.
Lehce zataženo, ale po mnoha propršených dnech – klid. Ani kapka. Zámek v Ploskovicích nás přivítal vábným křikem pávů a bohatě rozkvetlými šeříky v zahradách. Prohlídku jsme začali v umělých jeskyních pod zámkem, které jsou nosnými prvky budovy ve svahu. Poté jsme shlédli vestibul a byli jsme rozděleni na dvě skupiny. Komnaty v objektu jsou malé a naráz bychom se nevešli. Slečna průvodkyně velmi poutavě vyprávěla o historii zámku a než jsme se nadáli, hodinka byla
v čudu a my přejížděli do Litoměřic.
První byl na programu oběd v restauraci Budvarka u náměstí. Zajímavě řešené prostředí a chutné jídlo, rovnající se božské maně, nám dodalo nové síly do další cesty. U infocentra nás čekal výletní vláček. Pan řidič nás provezl zajímavými místy Litoměřic a do amplionů nám vyprávěl
o kostelech, biskupském paláci, radní věži ve tvaru kalicha, provezl nás kolem Labe a neopomněl básníka Karla Hynka Máchu. Po projížďce jdeme, kdo již chce a zvládne, na prohlídku městských sklepení.
160 schodů, místy až 12 metrů pod budovami města, úzké chodby a celkem velké sály, které sloužily jako skladiště zboží a potravin pro obyvatele domů. Teď slouží jako prohlídkový okruh a pán, který nás provázel, byl velmi znalý patriot. Opět se ocitáme na náměstí a máme rozchod. Několik se nás domlouvá a jdeme na věž Kalich. 154 schodů vzhůru a překrásný rozhled do okolí včetně známého kopce Radobýlu. Aby bylo památkám učiněno zadost, jdeme ke katedrále sv. Štepána
a k biskupskému paláci. Do katedrály nahlížíme prosklenými dveřmi
a litujeme, že není fyzicky přístupná. Cestou zpět jdeme kolem domku, ve kterém zemřel básník a dnes uznávaný klasik Karel Hynek Mácha. Celou tuto cestu, včetně všech schodů, jak pod zem, tak na věž, s námi absolvoval pan Jaroslav Novotný, bývalý sportovec a sokol a šlapal s námi mladými i přes svůj úctyhodný věk.
I paní Nováková, která musela používat chodítko, výlet zvládla na jedničku. Dobrý příklad pro zdravé – nemocné. Kdo nechtěl poznávat historii, oddával se prohlídce města přes obchody, kavárny, cukrárny.
V 17 hodin bylo zaveleno k odjezdu a krátce po 18. hoďce jsme se ve zdraví a příjemně unaveni vrátili do našeho města Cvikova.

                                                                                        Zdeněk Nigrin
P1210220.jpg P1210226.jpg P1210238.jpg P1210244.jpg P1210267.jpg P1210286.jpg P1210294.jpg P1210325.jpg P1210336.jpg P1210342.jpg P1210347.jpg P1210357.jpg