Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Výstava Titanik a Mělník 21. dubna 2016

Jarní akce členů sdružení Klíč
    Činnost spolku invalidů ve Cvikově byla v roce 2016 zahájena 22. března členskou schůzí, jejímž programem bylo nejen zhodnocení činnosti za uplynulý rok a návrh akcí, které budou uskutečněny v tomto roce, ale zároveň byl zvolen na další období staronový výbor organizace. Významnou částí tohoto setkání měla být odborná přednáška o nebezpečí cukrovky. Jaké však bylo překvapení téměř 80 přítomných, když se paní doktorka z novoborské diabetologické poradny bez omluvy nedostavila, to si asi každý dokáže představit. Ale ani tato skutečnost nám nedokázala pokazit příjemné odpoledne. Prostě jsme jen tak „sousedsky“ poseděli a popovídali si u dobrého občerstvení a vínečka.
    Další akce, které se zúčastnilo 22. dubna pouze 38 osob, byla však velice zdařilá. Předpověď nevěstila dobré počasí, ale k našemu údivu se vyklubal den jako malovaný /asi máme někde na nebeské meteorologické stanici příznivce, jelikož počasí je vždy přímo luxusní/. Tentokrát jsme si vybrali směr na Prahu a jeli shlédnout světovou výstavu Titanic. Všichni jsme byli velmi zvědaví a plní očekávání. Ve zšeřelých místnostech nás čekal téměř dvouapůlhodinový zážitek z historie Titaniku. Velkou výhodou byla skutečnost, že jsme neměli průvodce a mohli jsme se podle vlastního zájmu zastavit u těch částí, které nás nejvíce zaujaly a poslechnout si prostřednictvím audio zařízení zajímavé informace. Pánové se samozřejmě zdrželi nejvíce u technických popisů a ukázek a nás, ženy, asi zaujaly především lidské osudy.  A hodnocení dojmů? Zcela různorodé, někteří byli velmi spokojení a jiní zase očekávali „něco trochu více“. Je ale jisté, že jsme všichni stejně a s dojetím vnímali obrovskou tragédií Titaniku.
    V poledne jsme měli rezervovány obědy v Zámecké restauraci v Mělníku, které byly řešeny velice netradičně. K výběru byly tři druhy jídla a za pouhých 95 Kč jste mohli sníst, co hrdlo ráčí. Obědy byly podávány formou rautu a malé, pouze degustační porce a prostě komu chutnalo, mohl si jít přidat třeba 10x. Milé, zajímavé, rychlé a chutné. Myslím si, že pokud někdo jezdí přes Mělník častěji, tak je to velice lákavá nabídka k dalšímu zastavení.
    Následující program záležel pouze na výběru každého. Větší část skupiny se byla podívat na nejširší studnu u nás, která se nachází v podzemí pod náměstím. Menší skupina potom šla do Kostnice a asi nejméně členů vystoupalo na vyhlídku, ze které krásně viděli Mělník a jeho okolí a také místo „ tam kde se stéká tok řeky Labe s Vltavou“. Ke konci se všichni připojili k nejmenší skupince, která zakončila pohodový a klidný výlet posezením na prosluněných venkovních zahrádkách u pivka nebo u kávičky se sladkým moučníkem. Jsem přesvědčena o tom, že to byla akce velice vydařená.
    Než vyjde toto povídání ve Zpravodaji, tak budeme mít za sebou další výlet. Tentokrát se vydáme do Ústí nad Labem, kde si prohlédneme prostory Českého rozhlasu Sever – budovu a vysílací místnosti a potom pojedeme lanovkou na Větruši - výletní restaurace s vyhlídkovou věží a krásným pohledem na město a údolí řeky Labe. Navštívíme zrcadlové bludiště s pokřivenými zrcadly, přírodní bludiště ze zelených tújí a historické popraviště. A v červnu nás čeká výlet na opačnou stranu republiky, pojedeme shlédnout Babiččino údolí a jeho okolí.
     Mgr. Drahoňovská Miroslava

Titanik
001 Titanik 1.jpg 002 Titanik 2.jpg 003 Titanik 3.jpg 004 Titanik 4.jpg 005 Titanik 5.jpg 006 Titanik 6.jpg
Mělník
007.jpg 008.jpg 009.jpg 010.jpg 011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg 015.jpg

Kostnice
022 Kostnice2.jpg 021 Kostnice1.jpg 017 podzemi 1.jpg 018 podzemi 2.jpg 019 podzemi 3.jpg 020 podzemi 4.jpg

Pohled na město
023 Pohled na mesto.jpg
Soutok Labe - Vltava
024 Soutok Labe Vltava.jpg