Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Zábavné hry září 2007

Setkání členů Svazu tělesně postižených ve Cvikově
na zábavných hrách.
 
 
     První zářijový den (sobota) letošního roku byla pro členy Místní organizace Svazu tělesně postižených ve Cvikově dnem sportovním – vlastně takovou malou olympiádou v areálu Domu dětí a mládeže Cvikováček Cvikov. Čas zahájení sportovního klání byl stanoven na 14 hodin, leč aktéři se dostavovali až do půl třetí. V počtu 35 účastníků program zahájil člen výboru pan Petr Jílek a předsedkyně paní Naďa Mrnková. Byla vysvětlena pravidla k jednotlivým disciplínám, vymyšlených výborem místní organizace. Hod míčkem do panáka (dřevěného, neplést s panákem vodky), hod kroužky na bodované kolíky (v těch jsem bodoval k druhému místu i já), porážení kuželek míčkem pro kočky (pěkně zahýbaly – ty míčky, oba asi utíkaly před kočkami), namotávání provázku s autíčkem na první dotek (šlo to, ale nesměl foukat vítr), hod podkovou na cíl a přesnost (obdoba francouzské hry Petangue) a česká specialita - soutěž o nejkrásnější mužskou nohu.
     Pan Petr Jílek pravidla velice přesně a jasně vysvětlil a šlo se bojovat. Každý si mohl vyzkoušet svůj um na všech soutěžních stanovištích. Kuželky byly velký oříšek. Zrovna tak vhodit míčky do pusy panákovi. Jen několika zkušeným se dařilo. Zato hod kroužky byl velmi atraktivní a namotávání provázku s autíčky byla velmi lukrativní činnosti.
     Po absolvování všech těchto úkolů zahájil pan Petr Jílek soutěž v hodu podkovou. Dvě desetičlenná družstva proti sobě začala dlouhé a zajímavé klání. Hodit zhruba čtvrt kilovou podkovu přesně ke kolíku nebo k podkově spoluhráče na centimetry byl leckdy výkon urputný. Aby si soutěžící trochu oddechli, přijely je pobavit a potěšit svým vystoupením Jablůňky,mažoretky z Jablonného v Podještědí. Jejich skvělý výkon – pochodový tanec na různou hudbu, odměnili přihlížející bouřlivým potleskem. Pak se dohrálo zbývajících pět kol hodu podkovou.
      Nejvíce se všichni těšili na sedm odvážlivců, kteří se rozhodli bojovat v soutěži o nejkrásnější nohu (svoji a mužskou). Po zavěšení potřebné plenty a rozdání hlasovacích lístků začala přehlídka vykukujících nožek. Společný nástup, samostatná produkce a závěrečné odhalení. Sečetly se body a hle, vítěz byl na světě. Nejkrásnější pánskou nohou se pyšní pan Miroslav Nývlt.
     Na samý závěr her byly vypsány diplomy a připraveny drobné ceny. Pro všechny zúčastněné byla největší výhrou dobrá nálada a příjemně prožitý den. Potom se zapálil oheň, opékaly se buřtíky, pilo se vínečko a pivečko. Podvečerní náladička po dobré soutěži, jak má být.
     Nejvíce medailí a diplomů vyhrál pan Václav Paluš – dvě zlaté za hod kroužky a hod podkovou společně s panem Janem Procházkou a jednu stříbrnou za hod míčkem do panáka. Pak už se sedělo, pilo, klábosilo a dobrá nálada z krásného dne tekla proudem. Z podmračeného dne se vyklubal krásný hvězdičkový večer. Hvězdnou oblohu obdivovalo 16 zbylých lidiček, které stmelil krásný sportovní den, zakončený fantastickou zprávou, že Roman Šebrle vyhrál v Japonsku zlatou medaili.
     A 35 členů Místní organizace Svazu tělesně postižených občanů ve Cvikově ji ten den vyhrálo s ním.        
 
                                                                                      Zdeněk Nigrin