Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Zájezd do Kravařské Vísecké rychty

Svaz tělesně postižených občanů pořádal zájezd do Kravařské Vísecké rychty
na ukázku velikonočních zvyků a řemesel.
Sobota 31.3.2007 - den krásný, slunečný, obloha vymetená jarním březovým pometlem. Ve 12,30 hod. odjíždí ze Cvikova autobus pana Josefa Chlupa s 30 účastníky zájezdu Svazu tělesně postižených do Kravařské  Vísecké rychty, kde probíhal den zaměřený na Velikonoční svátky. Cestou v České Lípě přistoupilo 6 členů stejné organizace z Jablonného v Podještědí.
    Skvěle byl vymyšlen vstup do rychty. Kdo přinesl malovanou kraslici, měl vstup zdarma. Ostatní platili 20 Kč. Paní Naďa Mrnková, předsedkyně Svazu, měla celou akci perfektně zorganizovanou už od pozvánek, takže víc jak polovina účastníků měla svá dílka s sebou. 
    Ve starobylé budově v patře probíhala ukázka řemesel. Pletení pomlázek, malování perníčků, drátkování, paličkování, výroba figurek ze šustí. V přízemí probíhal kulturní program. Žačky ze Základní školy Žandov předváděly taneční vystoupení v krojích a jejich spolužáci hráli na dobové hudební nástroje. Byla slyšet harmonika, housle, kytara, flétna. Celé bravurně nacvičené vystoupení bylo v duchu oslav Velikonoc. Po nich přišel mezi diváky se svými znalostmi o těchto křesťanských svátcích spisovatel pan Vondruška se svojí ženou, též spisovatelkou. Zhruba třičtvrtěhodinové, vtipně podané vyprávění bylo velmi poutavé. Zkrátka každý si mohl najít to své, co se mu líbilo, či co se chtěl kdo o velikonočních zvycích dozvědět. Nebo alespoň posedět před chalupou u dobré klobásy nebo kafíčka.
    Cestou zpět jel autobus přes Sloup, kde byla dohodnuta procházka od zdejší samoobsluhy k restauračnímu zařízení pod hradem – U Studničků. V půli procházkové trati stála památná lípa. Deset lidiček ji obejmulo, tak je mohutná.
Tak jako celý výlet i tento výkon byl zdokumentován fotografií.
     Pokochání se zrakem jarními sloupskými zahrádkami a konečná v příjemném občerstvovacím stánku. Každý si dal nějaké menu dle svého gusta a chuti. Byl probrán celý den, spřádaly se plány další. Po hodince hezkého posezení a přátelského popovídání odvezl autobus s hodným panem řidičem účastníky výpravy zpět do Cvikova.
     Slunce se pomalu schylovalo k západu, spokojeno se svojí aktivitou. I členové – tělesně postižení občané určitě byli spokojeni s krásně prožitým odpolednem, které jistojistě přispělo ke stmelení kolektivu v této organizaci.