Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Zubrnice 12.října 2011

Zájezd cvikovských invalidů do skanzenového městečka Zubrnice.

Ve středu 12. října po 12 hodině odjel ze Cvikova autobus pana Josefa Chlupa s členy STP Cvikov do skanzenového městečka Zubrnice. Zde byla zamluvena prohlídka starých budov, tak jak žili naši předci. Paní průvodkyně, která již na nás čekala, začala výklad na statku. Na dvoře slepice ve stodole mlátičky, žebřiňák.

Poté jsme navštívili sušírnu ovoce, která se ještě dnes využívá. Cestou zpátky ku statku byla budova na praní prádla a pak už jsme byli pozváni do samotného bydlení pana statkáře. V sednici pec na chleba, vedle stáje a chlívy. Ve společné kuchyni starobylý nábytek a modlitební koutek. Historie velmi zajímavá a po vyslechnutí přechod do kostela, který stál naproti a dále do školy obecné, která je vybavena velmi autenticky a dalo by se říci funkčně.Všichni jsme zavzpomínali, že si takové školské zařízení ještě pamatujeme. Načež další přechod byl do vedlejší budovy, kde se nacházel obchod. Zde jsme se dozvěděli, jak se dříve obchodovalo a prodávalo a i paní průvodkyně nám některé upomínkové předměty s radostí odprodala.

Když skončilo obchodování převzala nás jiná paní průvodkyně a odvedla naší výpravu do mlýna, který byl vzdálen cca slabý kilometr. Povyprávěla, jak se mlelo obilí, co vše mlynář ku práci potřeboval a jak byl uzpůsoben vodní tok, aby utáhl několik mlýnů za sebou. Bohužel mlýnské kolo bylo prý velkým stařečkem a přes sezonu se unavilo, tak nám činnost nebyla ukázána. Kilásek jsme vyšlápli zpět na místní rynek do restauračky U Danyho. Zde bylo zamluveno občerstvení. Leč pan vrchní a asi majitel v jednom byl velký pohodář a pohyboval se rychlostí šneka, tak jsme museli odjezd lehce posunout, aby se najedli všichni účastníci zájezdu.

Leč najedeni, napiti, plni dojmů a zážitků, v dobré náladě jsme nastoupili do busu a v podvečer se navrátili do domovského Cvikova.

Zdeněk Nigrin
009.jpg 015.jpg 044.jpg 052.jpg 053.jpg 055.jpg 056.jpg 061.jpg 075.jpg 079.jpg 089.jpg 090.jpg 095.jpg