Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Vánoční posezení 11.12.2007

V úterý 11.12.2007 se v 15 hod. sešlo 37 členů svazu v městském klubu kultury k vánočnímu posezení a ke zhodnocení práce za letošní rok. Připravené stoly se prohýbaly pod tíhou občerstvení a dobrého pití. Na začátek všechny přivítala předsedkyně, paní Naďa Mrnková a pak hned uvedla žáky a žákyně ze Základní umělecké školy ve Cvikově pod vedením ředitelky, slečny Olinky Svatošové, která vystoupení umělců komentovala a jejich učitelů, pana Štěpána Přenosila a paní učitelky Hanušové. Zazněly vánoční koledy a to jak zpívané, tak i hrané na různé nástroje. Všichni přítomní odměnili výkony malých umělců velkým potleskem a pan Petr Jílek, člen výboru svazu odměnil každého malým vánočním balíčkem.
     Ozvučení a muziku zajišťoval pan Karel Reichelt, který je vynikajícím hudebníkem a umí se přizpůsobit dané situaci. Takže nasadil překrásné písničky z šedesátých a sedmdesátých let, které braly leckoho nostalgicky za srdíčko. Až to někteří nevydrželi a se svými partnerkami začali vířit parketem. Zábava nabírala krásně na obrátkách a to se teprve chystala další kulturní vložka.
     Mezitím paní Naďa Mrnková řekla několik slov ke zhodnocení letošního roku a pan Břeněk Henke nabídl přítomným členům možnost zakoupení přípravků z byliny Aloe Vera. Poté paní Eva Tesárková, která již tři roky cvičí břišní tance, předvedla dva tanečky za doprovodu turecké hudby. Začátek tohoto kulturního zážitku byl stanoven na pátou hodinu, neboť se měl v tuto dobu dostavit starosta města Cvikova, pan Ivo Čeřovský. Dorazil včas a produkce začala. Paní Eva bravurně kroužila sálem a její naučené pohyby nádherně rozehrávaly soulad hudby a těla. Druhým byl tanec se šátkem a přihlížející ho odměnili bouřlivým potleskem. Pak pan starosta pronesl krátkou řeč ke všem přítomným, z které vyplynula přízeň města k činnosti svazu a popřál všem krásné a pohodové Vánoce a nový rok.
     A pak se pilo, jedlo, hodovalo a u všech se měla dobrá vůle.
     Letošní rok byl pro cvikovské invalidy velmi bohatým na zájezdy, proběhla výstava prací, zlepšila se informovanost členů, zvýšil se jejich počet. Dobře odvedená práce výboru svazu, předsedkyně a všech členů, kteří se akcí v hojném počtu zúčastňovali. Co si na závěr roku přát? Aby toto nadšení vydrželo i v roce dalším a abychom se v tom novém roce zase všichni ve zdraví sešli.
                                                                                           Zdeněk Nigrin
 11.12.07 invalidi vanoce 019.jpg 11.12.07 invalidi vanoce 006.jpg 11.12.07 invalidi vanoce 010.jpg 11.12.07 invalidi vanoce 013.jpg 11.12.07 invalidi vanoce 032.jpg 11.12.07 invalidi vanoce 037.jpg foto 020.jpg foto 022.jpg foto 026.jpg foto 047.jpg