Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

2009

Promítání videa z vánočního setkání 19.2.2009
Druhá výstava prací členů Svazu tělesně postižených a občanů 23.3.2009
Členská schůze 23. dubna 2009
Frýdlant, Hejnice Libverda 21.5.2009
Zájezd do Ostré u Lysé nad Labem 25. 6.2009
Odpolední posezení na zahradě Městského klubu kultury ve Cvikově 27.8.2009
Německo - Oybin, Motýlí dům 24.9.2009
Podzimní výlet do českolipského muzea 5.11.2009 
Vánoční setkání 8.12.2009