Klíč - spolek invalidů Cvikov, z.s.
  

Menu:

© Ing. Alexandr Milichovský

Členové výboru

Předsedkyně
Mrnková Naděžda

Pokladník
Lupoměská Margit

Členové výboru
Jahvodková Milena
Holubcová Oldřiška
Nováková Růžena

Předsedkyně revizní komise
Mgr. Drahoňovská Miroslava

Členové revizní komise
Nováková Jarmila
Rubešová Alena